Intéressé par la newsletter pgav ?    
 
Selecteer een evenement
Evenement | Tentoonstellingen in samenwerking met FNAC
Tentoonstellingen in samenwerking met FNAC

In Louvain-La-Neuve:

Griet Hendrickx (°1983).
In 2006 studeerde zij af aan het Narafi, Brussel. Nog meer dan haar studies, beschouwt ze de wereld als haar leerschool. Al reizend raakte ze geboeid door de mensen, wiens land ze doorkruiste en wiens verhaal ze wilde vertellen. Haar lens richt Griet Hendrickx nu hoofdzakelijk op Oost Afrika. Waar ze naast eigen verhalen, reportages maakt in samenwerking met verschillende non-profit organisaties. Een positieve beeldvorming is het uitgangspunt. Eenvoud, soberheid en een wederzijds respect staan centraal. Trage fotografie met grote aandacht voor het esthetische.De tentoonstelling laten portretten zien gemaakt in de onstabiele regio van de Grote Meren. Portretten van patiënten in Oost-Congo, Rwanda en Burundi, getekend door en voor het leven. Hoewel hun situaties vaak schrijnend zijn is hun waardigheid hetgeen het portret typeert. Trots, met opgeheven hoofd en een nooit aflatende levenskracht gaan ze de toekomst tegemoet.

Deze reeks kwam tot stand in samenwerking met Artsen Zonder Vakantie.


In Brugge:


Wouter Van de Voorde is een hedendaagse Belg in hedendaags Australië.
maar zijn beelden dragen een eerder Amerikaanse, 20ste-eeuwse signatuur.
De foto’s die Van de Voorde maakt in de andere kant van de wereldbol
vertrekken vanuit een zelfde verwondering voor zijn (nieuwe) omgeving en
laten zich kenmerken als filmisch, intrigerend en bij wijlen zelfs
bevreemdend.Van het nachtelijke Australian Suburbia, over groene fantasylandschappen
tot de woeste outback van Mad Max. Van de Voorde brengt het met zo een
gevoel voor sfeer en spanning in beeld, dat de grens tussen realiteit en
fictie soms vervaagt. Nu en dan richt Van de Voorde zijn lens op dieren.
Dan kruipt de fotograaf, door de esthetische manier waarop hij zijn
onderwerpen bevriest en verstilt, in de huid van een taxidermist. Mensen
komen er niet zo vaak aan te pas. Maar als ze in beeld komen, dan lijkt
het vaak alsof Van de Voorde een still neemt uit de super 8-film van hun
leven. Een geïsoleerd detailfragment uit het bestaan van een vaak
onherkenbare onbekende, dat de kijker nu eens verrast, dan weer
verontrust, maar dat vooral vragen oproept. Want als de fotografie Van
de Voorde iets echt doet, dan is het wel het scheppen van een nieuwe en
bijzonder fascinerende context.

www.woutervandevoorde.com